Vareheis Trucktårn

Vareheis

Heta varetransportør er en fastmontert løfteanordning for transport av gods mellom flere plan. Transportøren tilpasses kundens behov. Løftekapasiteten kan variere fra 500 kg til 5000 kg. Løftehøyde opp til 8 meter. Løfteplatens form og størrelse lages etter behov.

Transportøren er slik konstruert at montering kan skje relativt enkelt.


 1. Løfteplaten dimensjoneres etter kundens ønske. Den er utstyrt med løpehjul og sideruller. Den kan utstyres med sikkerhetsramme under, som sikkerhet mot klemming ved senking.
 2. Masten tilpasses utstyrets løftehøyde. Den er kraftig dimensjonert, med sveisede forsterkninger på utsiden.
 3. Inspeksjon. Masten er utstyrt med luker for inspeksjon og utskiftning av ruller og løpehjul.
 4. Mastebøylene holder masteprofilene i eksakt parallelt og riktig leie og er utstyrt med hull for fastbolting mot fast underlag.
 5. Elektromekanisk fallsikring i alle høyder.
 6. Hydraulikksylinderen med stempelstang er utstyrt med vulkolanmansjett og slangebruddsventil. Den dimensjoneres etter det aktuelle behov.
 7. Løftekjeder. 2 stk. med 5 x sikkerhetsfaktor. type lamellkjede med bevegelige infestninger i løfteplaten og justerbare kjedeanker i mastebøylen.
 8. Kjedefølere. Har til oppgave å kontrollere at begge kjedene er likt justert. Hvis ikke begge kjedene har samme strekk, stopper maskinen. Løfteplaten kan nå kun senkes for justering.
 9. Sikkerhetsramme. Kan plasseres under avsatser der eventuelle utstikkende gods kan komme i klemme. Stopper løfteplaten under løfting.
 10. Dører. Kan leveres i flere ulike utførelser, standard er nettingdører på stålrammer.
  Svingdører, enkel eller dobbel. Skyvedører eller hevedører. Dørene forigles til varetransporten.
 11. El.sentralen er utstyrt med all den utrustning som kreves for å styre transportørens
  samtlige el-funksjoner. Kan leveres med PLS-styring.
 12. Brytepanel. Ett på hvert plan. Er utstyrt med trykknapper for bevegelse opp og ned
  i tillegg til nødstopp. En kan velge mellom «dødmannsknapp» eller heisemanøver automatikk.
  Etasjeindikator kan også leveres.
 13. Nivåbrytere. Er justerbare for stopp av løfteplaten i de riktige nivå.
 14. Meget lav byggehøyde med grubedybde ned mot 80 mm.
 15. Hydraulikkaggregat dimensjoneres etter behov og er frittstående for smidig service
  og reparasjon. Det består av motor, hydraulikkpumpe, oljetank, returventil, konstantventil,
  overbelastningsventil og el-ventil for senking m.m.

Kontakt oss:

DEMANOR AS
Kobbervikdalen 67, 3036 Drammen
Tlf: 32 20 94 00
post@demanor.no

Torleif Mørk, salgsingeniør
Mob: 40 00 40 20
tm@demanor.no