Løftebord og vareheiser - velkommen til Heta as

Løftebord
Vareheis
Bilde av verktøykasse

Heta as markedsfører, selger og installerer primært løftebord og vareheiser til kunder i Norge, enten det er til industri, handelsbedrifter eller kulturinstitusjoner.

Fra 1. januar 2021 ble HETA AS en del av DEMANOR AS.

DEMANOR er en av de ledende leverandørene innenfor kraner og materialhåndtering i Norge, og har ved siden av å være representant for Demag Cranes & Components også en betydelig omsetning av løftebord og vareløftere.

HETA AS er en norsk leverandør av løftebord, vareløftere og forskjellig typer av løfteplattformer og trappeheiser rettet mot bevegelseshemmede. HETA AS har vært eid og drevet av Torleif Mørk siden 2013, da han overtok Hybeko Irgens AS.

For å styrke vårt felles forretningsområde løftebord og vareløftere fremover velger vi å slå oss sammen gjennom at DEMANOR AS overtar eierskapet i HETA AS. Torleif Mørk vil gå inn i salgsteamet til DEMANOR, hvor han vil fortsette å selge produkter og løsninger primært innenfor løftebord og vareløftere. I tillegg blir Bjørn Hekne Pettersen med, hans oppgaver er innenfor montering, årskontroller og service.

Link til www.demanor.no

Ansvarsrett Ansvarsrett

Kontakt oss:

DEMANOR AS
Kobbervikdalen 67, 3036 Drammen
Tlf: 32 20 94 00
post@demanor.no

Torleif Mørk, salgsingeniør
Mob: 40 00 40 20
tm@demanor.no

Følg oss på Facebook Følg oss på
Facebook